Stairs 1-4 - versjon 2
Mute
Replay

Rettigheter

Alle rettigheter til http://stairs1-4.cappelendamm.no (både heltheten og delene) blir forvaltet av Cappelen Damm As. Utnyttelsen og bruken va stoffet (illustrasjoner, tekst, fotografier mv.) er blant annet regulert av åndsverkloven og markedsføringsloven.

Utskrifter og mangfoldiggjøring av utskrifter kan skje i samsvar med generelle avtaler om kopiering inngått med Kopinor. Elektronisk kopiering (digital) kopiering som ikke er hjemlet i lov eller avtale, er forbudt.

Bruk eller utnyttelse som ikke er i samsvar med ovennevnte bestemmelser, må klareres med Cappelen Damm. Den som bruker stoffet på annen måte, vil kunne bli anmeldt og/eller avkrevd erstatning.

Illustratør: Solveig Lid Ball

Design og programmering: Ravn Webveveriet AS

 

Nettressurser