Stairs 1-4 - versjon 2
Mute
Replay

Om forfatterne

Kristin Morten  og Marianne Vestgård underviser begge i Akershus.
Forfatterne har engelsk i fagkretsen, og har lang undervisningserfaring fra alle trinn i barneskolen. De har god kjennskap til engelskundervisningens problemområder og utfordringer.