Stairs 1-4 - versjon 2
Mute
Replay

Om Stairs 1-4

Den første engelskundervisningen skal være preget av lek og muntlighet.
Samtidig er det viktig at den er godt strukturert.
Med læremiddelpakken Stairs 1−4 får du god hjelp til å drive en variert og systematisk undervisning med klare læringsmål.

Læreverket består av:
My English Book, Stairs 1+2

Flash Cards, Stairs 1-4
Cd, Stairs 1-4
My Textbook, Stairs 3 og 4

My Workbook, Stairs 3 og 4
Teacher's Book, Stairs 1-4
Tavlebøker, Stairs 1-4

Stairs App 1+2 og 3+4
Nettsted, Stairs 1-4

Komponentene er tett knyttet til hverandre og bør brukes i sammenheng.